ROC-light regels

Regels voor zakelijke vluchten met een Zakelijke ROC-Light vergunning

In het algemeen heeft iemand die met een drone vliegt rekening te houden met wet en regelgeving. Er is allereerst een onderscheid te maken tussen hobbymatig (modelvliegen) of in opdracht (commercieel) vliegen. Voor de laatste moet men een ROC of ROC-light onheffing hebben.

Voor ROC-Light komen de regels grofweg op het volgende neer:

  • vliegen tot maximaal 100 meter van de bestuurder;
  • vliegen tot maximaal 40 meter boven grond of water binnen een gebied waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen;
  • vliegen tot maximaal 50 meter boven de grond of water in andere dan bovenstaande gebieden;
  • vliegen alleen in luchtruim met klasse G (niet in de no-fly zones)
  • niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, spoorlijnen, in gebruik zijnde autosnelwegen en autowegen, of wegen waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur geldt.Bovenstaande regels laten nog enige ruimte voor interpretatie. IL&T interpreteren de regels als volgt:

Met de afstand van max. 100 meter tot de bestuurder wordt de horizontale afstand (DIST) bedoelt.
Met de maximaal hoogte van 50 meter wordt de hoogte ten opzichte van de grond (AGL) bedoelt (niet ten opzichte van zee nivo).

Met klasse G luchtruim wordt het luchtruim bedoeld dat niet als klasse A tm F is gekenmerkt. Het kan zijn dat klasse G luchtruim op een bepaalde plaats onder een luchtruim klasse A t/m F ligt. Voor een beschrijving van de luchtruimen in Nederland verwijzen we graag naar de website van KNVVL

Met een mensenmenigte wordt een groep mensen van 12 of meer personen bedoeld die bij elkaar staan…

Met aangesloten bebouwing wordt een rijtje panden (woonhuizen, kantoren, werkplaatsen o.i.d.) bedoeld. Een vrijstand pand valt niet onder aangesloten bebouwing.

Met een kunstwerk wordt een bouwwerk bedoeld welke door een mens is gemaakt. Dit betreft kunstwerken maar ook bruggen, viaducten, aquaducten, overwegen, etc.

Met havengebieden wordt bedoeld: een samenstelsel van havens, zijhavens, havenkanalen en eventueel ook stadsgrachten, als die voor de beroepsvaart bruikbaar zijn en al het bevaarbare water binnen het gebied waar men havengelden int.
Met een industrie terrein wordt bedoeld: een zone die in het plan van ruimtelijke ordening aangemerkt wordt als geschikt voor grote bedrijven en (zware) industrie.