Drone wetgeving

Voor het vliegen met een drone is er in 2013 aangepaste wetgeving gekomen. De Regeling modelvliegen is per 01-07-2015 verder aangescherpt en de laatste wijzigingen voor commercieel vliegen is 1-7-2016 doorgevoerd. Belangrijk punt is dat er niet hoger dan 120m mag worden gevlogen. Alleen op locaties van modelvliegclubs zijn er uitzonderingen (300m).

LUCHTVAARTWET
•“ZAKELIJK vliegen” met een drone is verboden (tenzij je ontheffing hebt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu).
•“HOBBY vliegen” is toegestaan binnen de regels van het “Modelvliegen“.

Een korte samenvatting van de regeling Modelvliegen:

Vlieg niet boven;
•Aaneengesloten bebouwing
•Industrieterreinen
•Industriehavens
•Spoorwegen
•Autowegen (30- en 60km-wegen uitgezonderd)
•mensenmenigte

Vlieg niet;
•hoger dan 120 meter (1-7-2015)
•in de buurt van vliegvelden (check de online dronekaart)
•buiten daglichtperiode (15 min. voor opkomst/ na ondergang)

Bemand vliegverkeer heeft altijd voorrang (in laagvlieg gebieden zelfs op 50 meter hoogte). In deze gebieden is een “spotter” vereist die met je meekijkt.
Daarom is ruim uitzicht op het “luchtruim” vereist, en moet je ten allen tijde direct zicht kunnen houden op je drone.

PRIVACYWET

De wet op de privacy kan ook van toepassing zijn. Zeker als je vliegt met een camera. Hiervoor is er geen speciale regeling, want met een keukentrapje naast de schutting kun je ook de privacy anderen schenden.